Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dpsnabachusa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.dpsnabachusa.pl.

 

Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01,  zaktualizowano dnia 2024-04-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej w zakładce O nas umieszczono informację o działalności DPS-u w tekście łatwym do czytania (ETR) oraz nagrania w polskim języku migowym

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Podleś,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 610 03 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Bachusa  7, przy którym znajdują się schody z barierkami po obu stronach. Od ulicy Bachusa 7 znajduje się także brama (wjazd) na teren.

Z tyłu budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, który przez taras prowadzi do wejścia tylnego do budynku DPS.

Recepcja Domu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku i stanowi oddzielne pomieszczenie. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Domu. Przejście dostosowane jest dla osób znajdujących się na wózku.

Dla osób znajdujących się na wózkach dostępne są szerokie ciągi komunikacyjne (korytarze) posiadające także po obydwu stronach barierki.

Budynek posiada 3 windy (w tym jedną usytuowaną z tyłu budynku).

Na parterze budynku znajdują się trzy łazienki, w tym jedna po lewej stronie i dwie po prawej stronie budynku. Łazienka dla osób niepełnosprawnych znajduje się po prawej stronie budynku.

W roku 2022 wprowadzono w naszym budynku następujące udogodnienia architektoniczne:

 • Pętla indukcyjna

 • Tablica tyflograficzna

 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • Świadczenie usług tłumacza on-line języka migowego

 • Wymiana przywoławczy bezpieczeństwa

 • Umieszczenie na stronie internetowej informacji o działalności DPS-u w tekście łatwym do czytania (ETR) oraz nagrania w polskim języku migowym

 • Przeprowadzenie audytu w zakresie architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym

 • Opracowanie procedury odnośnie przebywania na terenie Domu Pomocy Społecznej osoby niepełnosprawnej wraz z psem asystującym

 • Zrealizowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na drodze ewakuacyjnej prowadzącej do budynku

 • Zamontowanie w windzie nieprzechodniej na tylnej ścianie lustra umożliwiającego kontrolowanie wyjazdu z windy.

 • Wymiana w windach przycisku "start" na kolor kontrastowy

 • Zainstalowanie przed wejściem do budynku domofonu na wysokości zgodnej ze standardami dostępności

 • Oznaczenie drzwi wejściowych do budynku kontrastowymi pasami

 • Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów znajdujących się wewnątrz budynku

W roku 2023 wprowadzono następujące udogodnienia:

 • Zastosowanie pasów ostrzegawczych dla osób ze szczególnymi potrzebami przy schodach wejściowych do budynku
 • Zapewnienie usługi zdalnego dostępu do tłumacza PJM
 • Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.