Zgodnie ze schematem organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w ramach Działów Opiekuńczo - Terapeutycznych powołano III zespoły terapeutyczno - opiekuńcze

 

III Działy Opiekuńczo - Terapeutyczne sprawują opiekę nad 80 mieszkańcami. Mężczyźni i chłopcy z różnym stopniem niepełnosprawności zamieszkują pierwsze piętro, natomiast drugie piętro zostało zaadoptowane na pomieszczenia dla kobiet oraz dla mieszkańców z czterokończynowym porażeniem mózgowym.

W Domu rozprzestrzenia się  duch domowego ogniska -  ciepła rodzinnego, sprzyjający rozwojowi emocjonalnemu i duchowemu mieszkańców.

Podejmowane przez Dom działania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, aktywizację społeczną, zapobieganie izolacji, udział w życiu społecznym i kulturalnym.

Nabywanie nowych umiejętności wpływa pozytywnie na postrzeganie własnej osoby, dodaje pewności siebie i umacnia poczucie własnej wartości.