Największym przywilejem jest służba osobom wymagającym wsparcia drugiej osoby.

Zakres działalności zespołów terapeutyczno - opiekuńczych

Celem nadrzędnym pracy Działu jest zapewnienie właściwego zakresu usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających zgodnego ze standardami.

 

Rodzaj zajęć i metody pracy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.

W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:

2 pokoje mieszkalne jednoosobowe

12 pokoi mieszkalnych dwuosobowych

18 pokoi mieszkalnych trzyosobowych

 

Każdy z mieszkańców może według własnego pomysłu zaakcentować swoją indywidualność w pokoju poprzez zaaranżowanie pokoju np. w rodzinne fotografie, ozdoby przez siebie wykonane.

Na co dzień mieszkańcy spędzają czas w salach dziennego pobytu, pracowniach terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Aktywizacja mieszkańców odgrywa szczególną rolę w poprawie jakości życia.

 

Mieszkańcy Domu objęci są indywidualnymi planami wsparcia - dzięki którym możliwie jest osiągnięcie jak największego poziomu samodzielności (w głównej mierze doskonalenie czynności samoobsługowych).

Duże znaczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie ma stymulacja wielozmysłowa.

 

Kolejnym celem zadań Działów Opiekuńczo - Terapeutycznych jest uspołecznienie mieszkańców.

W harmonogramie pracy Działów nieodłącznym elementem jest organizacja imprez okolicznościowych, zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym.

 

Wśród imprez organizowanych na terenie Domu należy wskazać:

  • co miesięczne świętowanie urodzin mieszkańców,
  • uroczystości o tematyce religijnej,
  • imprezy plenerowe,
  • imprezy sportowe,
  • zabawy muzyczne,
  • imprezy kalendarzowe,
  • wycieczki.

Mając na uwadze duchowe dobro mieszkańców na terenie Domu Pomocy Społecznej jest realizowana posługa duchowa/działalność duszpasterska.