Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” został wybudowany i wyposażony na podstawie projektu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „ Na Przedwiośniu” i był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

_____________________________________________________________________________

Projekt pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

baner projektu uniejnego

 

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 23 670 300,01 zł
Wkład własny: 4 749 252,73  zł
Wartość dofinansowania: 18 921 047,28 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2023 r.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 10 gmin:

 1. Grodzisk Mazowiecki,
 2. Jabłonna,
 3. Karczew,
 4. Legionowo,
 5. Marki,
 6. Pruszków,
 7. Raszyn,
 8. Wieliszew,
 9. Zielonka,
 10. Żyrardów

oraz Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL).

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" oraz 14 warszawskimi domami pomocy społecznej:

 1. Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257
 2. Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu”, ul. Przedwiośnie 1
 3. Domem Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3
 4. Domem Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26
 5. Domem Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10
 6. Domem Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48
 7. Domem Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6
 8. Domem Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty", ul. Parkowa 7a
 9. Domem Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13
 10. Domem Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125
 11. Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25
 12. Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b
 13. Domem Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3
 14. Domem Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, ul. Bachusa 7

 

Cel główny projektu: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Grupa docelowa: osoby niesamodzielne z 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Główne działania w projekcie:

W ramach projektu zaprojektowano i zbudowano dwa systemy informatyczne:

 • System "Syrena" do zarządzania domami pomocy społecznej. System usprawni zarządzanie danymi gromadzonymi w DPS, dzięki czemu zwiększy się efektywność oferowanych usług dla mieszkańców w zakresie usług socjalnych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, tworzenia indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, generowania raportów i sprawozdań oraz tworzenia harmonogramów pracy pracowników. Zastosowane zostaną także kioski diagnostyczne do oceny zdrowia mieszkańców DPS.
 •  System "E-opieka" dla ośrodków pomocy społecznej. System do zarządzania i monitorowania usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz teleopieką. Na podstawie danych zgromadzonych przez system będzie podejmowana decyzja o rodzaju pomocy, która zostanie udzielona. Ponadto opiekunom świadczącym usługi opiekuńcze zostanie zapewniona aplikacja mobilna do raportowania ich pracy w środowisku. Elementem systemu będzie także portal informacyjny dla odbiorców usług i dostosowana aplikacja do przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Zapewnienie Centrum Teleopieki 24/7

Na podstawie danych zgromadzonych przez centrum teleopieki 24/7 jest podejmowana decyzja o rodzaju pomocy (np. wezwanie pogotowia ratunkowego, powiadomienie pracownika socjalnego, członka rodziny o zdarzeniu lub niepokojących objawach, powiadomienie innych służb np. policji, straży pożarnej itp.), która zostanie udzielona.

W ramach zadania są zapewnione urządzenia umożliwiające osobom objętym wsparciem kontakt z centrum teleopieki 24/7: urządzenia typu smart, np. tablet, technologie ubieralne np. przycisk SOS, bransoletka/opaska. Dane z urządzeń ubieralnych są przekazywane w czasie rzeczywistym do centrum teleopieki 24/7, gdzie zostaje podjęta decyzja o rodzaju pomocy. 

Zapewnione są również czujniki bezpieczeństwa. Inicjują one alarmy przy przekroczeniu dopuszczalnych norm, pozwalając zapobiec zagrażającym zdrowiu i życiu sytuacjom, takimi jak wybuch gazu czy zaczadzenie. Instalacja tego typu czujników jest szczególnie istotna w przypadku grupy docelowej projektu E-Opieka, czyli osób starszych, której zdarza się zapomnieć o zakręceniu gazu czy np. wyłączeniu żelazka. Ponadto część osób objętych opieką środowiskową mieszka w mieszkaniach niewyposażonych w bezpieczne instalacje gazowe i elektryczne.

 

Realizacja wszystkich działań przyczyni się do stworzenia systemu wsparcia usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

 

Więcej informacji na temat projektu udziela koordynator projektu p. Agata Cięciera Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” informuje, iż realizowany projekt „Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 jest nadal kontynuowany i zachowana jest trwałość projektu do dnia 30 czerwca 2022r.

 

Mieszkanie wspomagane na ulicy Waliców jest miejscem gdzie osoby niesamodzielne mają możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji w środowisku.  Docelowo przestrzeń ta jest dostosowana do zamieszkania przez 3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Na dzień dzisiejszy w mieszkaniu przebywa jedna osoba. Placówka dysponuje dwoma wolnymi miejscami.

Z szczegółami projektu można zapoznać się w poniższym pliku pdf.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt z koordynatorem projektu:

Hanna Żółcińska - koordynator projektu - wewnętrzny 122

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mariola Murawska – starszy pracownik socjalny – wewnętrzny 111

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (22) 610 03 53, (22) 610 44 34, 519 501 823

 

Prezentacja Projektu do pobrania - (pptx 10,8MB)

Prezentacja projektu w formacie PDF - (PDF 994KB)

 

 

baner z  flagą Funduszy Europejskich, flagą Polski oraz Flagą Unii Eurpejskiej

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

ikona pdf

 

Informacja na temat Projektu - (PDF 120KB)

 

ikona pdf

 

Zapewnienie bezpieczeństwa - (PDF 56KB)